Odpovědnost za stránce

Dotazy ohledně internetových stránek a obchodu zasílejte na:

ModaBar - IGB Trading LLC
Na Prikope 15,
110 00 Praha 1
Česká Republika

ModaBar - IGB Trading LLC
2551 41st street
NY-11103 Astoria
United States

Telefon: (od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 (EST)
Email:

Dotazy ohledně internetových stránek a obchodu zasílejte na:

ModaBar - IGB Trading LLC
Na Prikope 15,
110 00 Praha 1
Česká Republika

IGB Trading LLC
2551 41st street
NY-11103 Astoria
USA

Kontakt:

Telefon Od ondělí do pátku od  9:00 do 17:00  (EST)

Fax

E-Mail 

Sales Tax ID N 45-2888134

Director Vladimir Pehlivanov

The IGB Trading LLC přijímá objednávky na základě výše uvedených podmínek . V době vaší objednávky jsou výše uvedené podmínky plně v platnosti. Podmínky, které se liší od výše uvedených nejsou uznány do té doby, dokud nejsou písemně potvrzeny.

Poslední aktualizace: září 2012

Odpovědnost

Obsah těchto internetových stránek je sestaven a poskytován k dispozici pro vás s největší péčí. Nicméně nemůže být přijata žádná odpovědnost za správnost a úplnost tohoto obsahu.

Externí internetové odkazy

Uvedené externí internetové adresy odkazují na internetové stránky dodavatelů. Tito prodejci jsou zodpovědni za obsah a funkčnost svých internetových stránek. Pokud prodejci jakýmkoliv způsobem poruší zákon, budou jejich internetové odkazy z našich internetových stránek okamžitě odstraněny.